Kistemaker

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 117.

117.
Op 1 januari 1900 had Andijk 2665 inwoners, 30 mei 1947, 4523 en op 1 januari 1947, 4437.
Een verschil van 86 in twintig maanden. Opmerkelijk voor een dorp met grote gezinnen waar flinke aanwas meer regel dan uitzondering was.
Oorzaak terugval was de weer opgang gekomen, naoorlogse emigratie naar Amerika en in toenemende mate Canada.
Min of meer een noodzakelijke, niet direkt van harte, stap. Blijven in eigen dorp bood de aankomende generatie nauwelijks welvaartsperspektief door de dan onvermijdelijke opsplitsing grondkavels en de daar uit voortvloeiende noodzaak van arbeidsintensieve teelt zoals zaden of bollen toe te passen.
Velen zagen “de bui hangen” en bezochten dan ook, gesterkt door familieberichten van voorgangers, de emigratie-voorlichtingsavonden.
De verhelderende beelden en uiteenzettingen bleken doorslaggevend te zijn om de koffers te pakken en afscheid te nemen van familie, vrienden en kennissen.
Ook de wetenschap, we gaan samen en er is opvang overwon het gevoel van terughoudendheid en twijfel.
Dat het solidariteitsgevoel in de weken van oversteek de onderlinge band versterkte lag voor de hand.
Voor de meesten was Ontario het gebied, met een redelijk mild klimaat, waar het nieuwe leven van start ging. Voor de pioniers uit de beginperiode was dat Alberta, alwaar al spoedig een hechte kolonie ontstond, met eigen kerk en school.
Op de foto het gezin Prins dat samen met de fam. Groot in 1927 de overtocht zou gaan maken. Het is een afscheidsfoto met op de achterkant het volgende geschreven: “Geachte vrienden, waar we gereed staan Nederland te verlaten moet dit zoveel als een afscheidsgroet zijn. 8 maart hopen wij en het gezin van mijn vrouw's oudste broer (Simon) met de “Noorddam” naar Canada te gaan, waar we ons in de omgeving van Edminton hopen te vestigen. Mijn zwager heeft hetzelfde kindertal. Gode bevolen van ons allen”.
In de schuit zien we v.l.n.r. Jacob Prins Gerritzn., Jan, Trijntje, Piet, Aafje Prins-Groot Simondtr., Dieuwertje en Wijntje.
Op de wal v.l.n.r. Simon, Nanne en Gerrit.
De opname is gemaakt voor de boerderij van pagina 17.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk