Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 119

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 119.

119.
Sarto, Paus Pius de Xe, zijn naam leeft voort in de gedaante van dit verenigingsgebouw. Het streven van de westoppers naar een eigen parochieverenigingsgebouw leefde na de oorlog weer sterk op, men wenste zelfstandigheid, los van St. Werenfridus van Wervershoof. Het verloop van de eigen kerk kennen we. Nu beknopt het gebouw.
Aangezien de financiën voor een stenen gebouw ontbraken werd naar iets anders gezocht. Niet te duur, voldoende groot.
Hoe een en ander in z'n werk is gegaan is wat vaag, maar het werd een gebruikte barak afkomstig uit Brabant door vrijwilligers hier heen gehaald en weer opgebouwd.
Het achterste gedeelte werd ingericht als bioscoop-aktiviteitenlokaal, het voorste kleuterschool, waardoor tevens een einde kwam aan de geïmproviseerde lokaliteit in de schuren van Jan v.d. Gulik aan de Dijk en Andries Bank aan Klein Gouw.
Tot ongeveer 1990 hebben de kleuters in Sarto gebivakkeerd, daarna kregen ze hun echte school aan de Hooyschuurstraat.
Uiteindelijk is Sarto toch geworden wat gewenst was, het werd ommuurd en daarbij ook groter door de bouw van een woonhuis en biljartzaal. Een volwaardig complex, gelijk aan Cultura dat door de hervormden is gebouwd. “nu elck sijn sin”.
Op deze ansicht van 1970 (alweer 26 jaar geleden gemaakt, waar blijft de tijd) zien we dat het pand van de voormalige kruidenier Klaas Dol nog een winkelfunktie heeft, maar zijn het schoenen die achter het glas liggen en zijn Cor Beemsterboer en Marie Steltenpool eigenaar. Cor (eerder het beroep uitoefende in een houten schuurtje aan de andere kant van de gracht bij (Theo Tensen) repareerde meer dan dat hij verkocht. Logisch, schoenen werden in die tijd niet zomaar (zoals vandaag de dag wel gebeurt) terzijde geschoven, nee, gerepareerd zo lang mogelijk. De winkelvoorraad was dan ook klein, dikwijls leverde hij op bestelling.
Links in de schaduw van de grote boom het huis van Willem Deen en Anne Dekker, dat gesloopt is na het tragisch ongeval dat hen is overkomen. Nu is daar een parkeerplaats. Kijken we nog even naar de weg welke veel hoger is geworden t.o.v. de tuinen. Vermoedelijk noodzakelijkerwijze ontstaan vanwege de vernieuwing/verhoging Bangertbrug. Later zijn de tuinen aangevuld en heeft men een voetpad aangelegd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk