Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 3-4

Terugblik 1934-1948

Het idee voor 'n eigen parochie kwam van de Heer Klaas Meester, toentertijd K.V.P. wethouder van Andijk voor de Bangert.
Hij zocht contact met de H.H. Jan Rinkel, P. Sijm, Dorus Dol en Willem Deen. Zij kwamen met het volgende plan wat betreft de financiën. Elke zondag huis aan huis collecteren en wel ± 12.00 uur want dan waren de meeste mensen thuis.

Uit de krant van 12 juni 1934

ANDIJK

STICHTING R.K. KERK.
Vorige week werd in cafë “Nieuw Andijk” van den heer K. Kuin een vergadering gehouden van alle R.K. gezinshoofden van Andijk, om te komen tot oprichting van een bouwfonds, teneinde mettertijd alhier een R.K. Kerk te stichten. Aanwezig waren tevens de zeereerw. pastoor P.J. Bonnet en de weleerw. kapelaan P.M. v. Vliet uit Wervershoof. De vergadering stond onder leiding van den voorzitter van de reeds bestaande commissie, den heer K. Meester Dz. Om vele redenen is het noodig, dat een parochiekerk wordt gesticht te Andijk, dat reeds 700 communicanten telt. Pastoor Bonnet heeft het fundament van dit plan gelegd door een bouwterrein te schenken in de Bangert, waar, binnen niet te langen tijd, een R.K. Kerk zal verrijzen. Besloten werd wekelijks met een offerbus bij de ingezetenen langs te gaan en bloembollen voor de kerk te verbouwen.
Een kerkbollencommissie werd benoemd. Als er een grondkapitaaltje aanwezig is, zal een leening kunnen worden gesloten.

Er werden vrijwilligers(sters) gevraagd en dat kostte weinig moeite. De opbrengst was niet groot maar alle beetjes hielpen.

Toen ging men over tot 'n Groene Veiling. In navolging van Bovenkarspel ging men de tuinders langs of ze wat bollen over hadden voor de te stichten parochie. De bollen werden ingezameld en geplant op grond waar niet veel huur voor werd gevraagd. Vrijwilligers gingen ze planten, rooien, pellen, alles pro Deo. Als de tulpen in volle bloei stonden kwamen er mensen die een bod deden om te kopen, vandaar de naam Groene Veiling.

Het kerkcomité vroeg een audiëntie aan bij de toenmalige bisschop, mgr. Huibers. Dat was voor de H.H. een hele stap want dat was een hele gebeurtenis. Toen zij binnen werden gelaten en moesten wachten zei de heer Kl. Meester tot de overigen: “Trillen jullie al?”

Als dochter van de “moederparochie” Wervershoof, hadden ze ook recht op een “bruidsschat”. Daar moest heel wat over worden gepraat, maar uiteindelijk is 't er toch van gekomen.(Dit is pas in 1971 definitief afgehandeld!)

Eindelijk werd er door het Bisdom permissie gegeven en zo werd in juli 1948 de parochie Andijk een feit en werd dat gevierd met een Lof in de open lucht op dezelfde plek waar nu de kerk staat. Het “kerken” begon in de zaal van de Heer Kl. Kuin en later is in alle geheimhouding café “de Krimpen” aangekocht, omdat het in handen was van andersdenkenden. 't Zou anders grote moeite hebben gekost om dit te kopen.
P.S. Voor de huis-aan-huiscollecte is nooit vergunning aangevraagd.

Jn. Sijm Pzn.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk