Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 7

De Driehuizen

De Driehuizen is een verhaal apart. Het ligt in de gemeente Wervershoof, maar aan de Andijker kant en pastoor Busch had zich er tegen verzet dat de Driehuizen bij de nieuwe parochie zouden komen. Hij vroeg echter de bouwpastoor: 'Wil je de Driehuizen graag hebben?'. En op het 'ja' van pastoor Hooyschuur, gaf hij hem de registratiekaarten. De Driehuizen behoorden bij de nieuwe parochie.

Maar toen de bouwpastoor, de bisschoppelijk inspecteur en de architect de mogelijkheden van de Krimpen bekeken, kwamen ze tot de conclusie dat er nooit plaats te maken was voor 400 personen. Het zou verstandiger zijn er een school van te maken en op een andere locatie een nieuwe kerk te bouwen. De bouwpastoor wilde dit eerst overleggen met pastoor Busch, voordat dit in Haarlem verder aangekaart zou worden. Toen pastoor Busch dat hoorde spoog hij vuur en vlam en zei: 'Denkt U, dat ik voor lelijkerd in Haarlem wil staan, dat ik eerst den Krimper gekocht heb en, dat die nu zou blijken ongeschikt te zijn. Ik dank je feestelijk! Als de parochie dan te groot is voor den Krimper, dan moet men mij de Driehuizen maar teruggeven'. En na overleg tussen pastoor Busch en de Vicaris Generaal, kreeg de bouwpastoor opdracht de Driehuizen weer terug te geven aan pastoor Busch.

In 1949, vóór de officiële begrenzingen van de parochie vastgesteld werden, schreven de leden van de bouwcommissie een brief aan de Bisschop van Haarlem om nogmaals te proberen de Driehuizen bij de parochie Andijk te krijgen. De pastoor van Wervershoof had toch reeds op 15 juni 1948 toegezegd dat deze huizengroep aan de nieuwe parochie zou worden toegevoegd? 'Voor ons geldt nog altijd het principe: een man een man, een woord een woord!'
Maar een maand later ontvingen zij het officiële bericht: 'De beslissing omtrent de grenzen van de nieuwe parochie is gevallen: de grenzen zullen samenvallen met die van de burgerlijke gemeente Andijk. De zgn. “Driehuizen” blijven, althans voorlopig, bij Wervershoof'.

In de latere omschrijving van de grenzen van de parochie wordt dan ook uiterst nauwkeurig de grenzen aangegeven. En ook in de afstandsverklaring van de parochiële rechten van de H. Werenfridus te Wervershoof wordt duidelijk aangegeven: 'dat wij afstand doen van alle parochiele rechten, die wij bezitten op het territorium van onze parochie, dat valt binnen de grenzen van de gemeente Andijk, ten behoeve van de nieuw op te richten parochie'.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk