Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 10-11

Een greep uit de notulen

01-07-48
Plaatsengeld 10 ct. voor de volwassenen en 5 ct. voor de kinderen. De noodkerk zal voor 2 missen te klein zijn en daarom is om 7.00 uur de eerste mis, om 8.30 uur de kindermis en om 9.45 uur de 3e mis.

22-04-49
De grond van Warre Meester kan eventueel gekocht worden voor een nieuw kerkhof.

07-07-49
Mgr. Huibers komt vormen, allemaal de vlag uit + erepoort. Veel kinderen en ook 3 bekeerlingen. Voor alle jongens is de peter Petrus Sijm en voor de meisjes meter Clasina Sijm-Vertelman.

22-07-49
Voorstel geen betaalde zitplaatsen verhuren, maar vrije plaatsen ongeacht arm of rijk, wat in die tijd zeer ongewoon was.

05-02-53
Dhr. en mw. Goossens zijn op bezoek geweest en hebben ook een onderhoud gehad met de heren Th. Botman en C. Kuin van het Sartobestuur. Ze willen voor mei horen of dhr. Goossens schoolhoofd wordt en daarmee gaan allen akkoord. Met september zal het schooljaar beginnen.

23-03-54
Een kerkhof in het uitbreidingsplan zal ƒ 150.000,= moeten gaan kosten. Te duur.

23-8-57
Woonhuis toegewezen aan J. Imming, betaling 1-10-57. Hij kocht het met het idee: als ik in de te saneren Bangert weg moet, kan ik daar een brood- en banketwinkel beginnen. Hij bleef het echter tot 1960 verhuren aan C. Beemsterboer. Deze werd de eigenaar van 1960-1976.

01-03-59
Dhr P. Sijm bedankt als kerkmeester (bijna 73 jaar). Zolang als zijn gezondheid het toelaat zal hij de tuin van de Pastoor bijhouden en geregeld voor groente zorgen.

22-09-61
Overdracht van de financiële administratie naar C. Kuin. Eerder werd dit door de pastoors gedaan.

12-05-63
Opheffing Bullestiekvereniging: schenking ontvangen van ƒ 7.000,=. Dit was 40%, de Buurtjeskerk ontving 40% en de Ger. Kerk 20% van de ƒ 17.500,- (o.a. v.d. Meer/Neefjes).

18-11-63
Waarom de kleuterschool wel zaterdagmorgen school en de lagere school niet?
De Deken ondersteunde het bestuur voor het sparen van een nieuwe kerk.

09-11-64
Verandering priesterkoor (ƒ 15.000-ƒ 20.000) te duur en i.v.m. nieuwe kerk.
Plaatsengeld gaat per 01-01-65 voor volwassene naar ƒ 1,- per maand. Op het verzoek van het bestuur om lectoren aan te zoeken antwoordt de Pastoor; nog niet aan beginnen en men moet hem meer steunen als er kritiek op hem wordt geleverd.

01-12-64
Jaarlijkse visitatie van de Deken: de Deken zegt als jullie een nieuwe kerk willen richt je dan tot de situeringscommissie.

15-02-65
Aanvrage urgentieverklaring voor uitbreiding van de school (201 leerlingen en >)
Oprichten oudercomité. Bij de gemeente optie vragen voor de grond naast de school.

14-03-66
Overlijden Mgr. Doodewaard.
De oudervereniging wil graag zelf 2 leden benoemen in het schoolbestuur, maar wil daar dan geen extra werk in gaan doen. Kerkbestuur besluit daarop geen nieuwe leden te benoemen maar als er iets is graag hun wensen en grieven aan het bestuur richten. Dhr. J. Bakker tijdens zijn 40- jarig huwelijk onderscheiden voor zijn 45 jaar koorlidmaatschap. Er is reeds een Raad van Overleg (vanaf ???)

07-06-66
Voorstel het kerk- en schoolbestuur te scheiden. Namens de kerk nemen de heren Botman en Sijm zitting in het schoolbestuur.

02-10-67
Dekenaat Wervershoof vervalt door de herindeling Dekenaten. Nu Dekenaat Hoorn. Dhr C. Kuin vindt de uurlonen die ze schrijven nogal duur bij de werkzaamheden die weleens voor kerk en pastorie moeten gebeuren.

17-10-67
Het kerkbestuur wil graag een persoon namens hen in de Parochieraad wat na stemming Th. A. Sijm zal worden. De Raad van Overleg zal dan vermoedelijk verdwijnen.

12-02-68
Dhr. Th. Botman zet namens het Sartobestuur de plannen uiteen voor de bouw van bejaardenwoningen (Flat Doumastraat) en een Zusterhuis. De bejaardenwoningen worden met 100% gem. garantie en het Zusterhuis met 90% en kerk 10% gefinancierd. Er moeten plannen worden gemaakt voor een nieuwe kerk. Praten over bezichtiging, architect, bisdom enz, enz.

10-06-68
De par. raad wil een parochieblad 3 of 4 x per jaar verzorgen met advertenties. De jaarkosten worden op ƒ 200,- geschat. Het eerste nummer verscheen in oktober 1968. In de redactie zaten M. Kuin, P. Sijm Gzn en Th. Wokke.

23-06-69
Bij het 50-jarig jubileum van de N.K.A.P.B. (Nederlandse Katholieke Aannemers Patroonsbond), afdeling West-Friesland, op 19-09-68 in de Engelbewaarderskerk te Hoorn, wordt aan het einde van de dienst onder leiding van Deken Hoekstra, door Pastoor Stet aan Dhr. Th. Botman de Pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifici (zie foto 10) uitgereikt voor al zijn verdiensten als voorman en bestuurder van de parochiële instellingen en de bouwbond o.a.

03-10-74
Pastoor C. Stet wederom wegens ernstige ziekte in het ziekenhuis opgenomen. De Pastores A. Janssen en S.J. Groot nemen de pastorale zorg over van Pastoor C. Stet. Per 01-10-74 heeft hij officieel ontslag gekregen. Namens de Parochie wordt Pastoor een kleuren-T.V. aangeboden. Door het overlijden van de Pastoor is deze later aan Mw. De Graaf-Kettenis aangeboden.

07-11-74
De rammelbus bij de ingang van de kerk, het plaatsengeld ophalen en de verkoop van de misboekjes gaat verdwijnen. Met Dekenaat en Kerkbestuur Wervershoof zal overlegd worden hoe de kostenverdeling van de Pastores over de beide parochies moeten worden geregeld.
Er zal een nieuw doopvont worden gekocht omdat de huidige niet is te verplaatsen.

20-11-75
Sarto viert het 25-jarig bestaan.

11-09-78
De bouw en financiering klokkestoel toegelicht aan dhr. J. Buurman van het Dekenaat Hoorn. Het Parochiebestuur zorgt voor de voorfinanciering (ƒ 39.249,81) en de Parochieveiling gaat 10 jaar x ƒ 3.500,= geven. De totale kosten zijn in het 11e jaar afbetaald.

15-08-79
J. Kuin volgt dhr. G. Sijm(-van Zwol) op als penningmeester in het Kerkbestuur.(van 1961 t/m 1995 blijft de financiële administratie in hetzelfde huis, het werd overgedragen van vader op zoon).
Fam. Kuin-Jansen wil de kosterfunctie wel per 01-01-80 overnemen. Ze willen dan wel in de buurt van de kerk wonen. Ze wonen nu nog in een huurwoning in plan zuid. Dit zal met de Andijker woningstichting worden op genomen. Dit komt inderdaad voor elkaar.
Het Dameskoor bestaat 12,5 jaar.

29/30-09-84
Installatie pastor M. Bruyns in Zwaagdijk
en 50% in de regio.

24-02-89
De LTB afdeling Andijk vierde in januari haar 40- jarig bestaan en de KVG vierde het 40-jarig jubileum. Regelmatig komt de kwetsbaarheid van avondwakevoorgangers aan de orde. Er moet nodig extra personen bij worden gezocht.

01-01-90
Vanaf nu geen persoonsgegevens meer van de Gemeente i.v.m. Wet Persoons Registratie. Dit zal voor de ledenadministratie een probleem worden. De mutaties moeten nu door de parochianen zelf worden doorgegeven. Extra aandacht van de kontaktpersonen gevraagd.

04-02-91
Plannen voor bejaardenwoningen naast de kerk. De gemeente wil daarvoor graag wat grond ruilen met de kerk. In goed overleg is het parkeerterrein verplaatst en vergroot, met betere verlichting. De afspraak is dat de verplaatsingskosten en de grondruil met gesloten beurs gaat. Het onderhoud van parkeerterrein en voortuin zal door de gemeente gebeuren.

03-06-91
Verslagen regio en dekenale vergadering met de dringende opdracht tot verruiming van de bevoegdheden Pastorale Werkers.

07-10-91
Vervanging kozijnen in de zuid-oosthoek (f4.600,= excl. btw). Vanuit de Bangert wordt een huis-aan- huis-actie georganiseerd met een eenzijdig opgestelde enquête. Het doel: voorkomen bouw bejaardenwoningen bij de kerk.

03-02-92
Aankondiging vertrek Pastor M. Bruyns.

Dat we nu stoppen met dit overzicht betekent niet dat er de laatste jaren niets is gebeurd!!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk