Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 14-15

Terugblik 1958-1968

Het is al een hele tijd geleden, dus moest ik diep in mijn geheugen graven om enkele puntjes uit die tijd naar boven te krijgen. Ik werd toen 15 jaar en zat op de ambachtsschool in Grootebroek, nadat ik mijn lagere schoolperiode had doorlopen in Wervershoof.

In 1960 ben ik lid geworden van de jongerenbeweging, toen NKJB geheten. De kerk had toen een grote inbreng in alle verenigingen. De pastoor was bij elke vereniging de geestelijk adviseur en was dan ook bij elke bestuursvergadering aanwezig. Ik weet nog goed, dat elk NKJB-seizoen werd geopend met een H. Mis. Het bestuur zou deze graag in het verenigingsgebouw Sarto willen houden. Maar dat ging niet door; dit was in die tijd ondenkbaar.

In 1961 werd ik ook uitgenodigd om de 18-jarige cursus te volgen, wat in die tijd heel normaal was. Wat er precies allemaal verteld is, kan ik me niet meer herinneren. Alleen weet ik, dat het saaie avonden waren en vóór in de kerk gehouden werd. Een paar jaar later is dit opgeheven en waren wij weer een traditie armer.

Foto 9: Inzegening huwelijk Ab Meester met Tr. Commandeur door pater Jo Meester op 30 september 1965.

Foto 9: Inzegening huwelijk Ab Meester met Tr. Commandeur door pater Jo Meester op 30 september 1965.

De plek, waar het koor stond te zingen is diverse keren veranderd. Eerst stonden zij vóór naast het altaar, daarna vóór de biechtstoel en op het laatst boven bij de ingang. Het koor stond onder leiding van de heer Ru Kaag uit Wervershoof. De misdienaars werden na de mis altijd getrakteerd op een snoepje door de huishoudster van pastoor Stet: mevr. Mies de Graaf. Bijna iedere jongen is in zijn jeugd wel misdienaar geweest, zo ook ik. En toen mijn oudste broer en zus trouwden resp. in 1965 en 1966 hebben mijn 2 andere broers, een neefje en ik de mis gediend (zie foto 11). We vonden het leuk om weer eens te doen en onze ouders waren natuurlijk apetrots.

Foto 11: 16 juni 1966.Foto 11: 16 juni 1966. Links achter naast de bank Nic. Tensen, Anna Tensen-Kaarsemaker, mevr. met witte hoed: mevr. G. Bennis-Sijm, bruidegom Joop Bennis, bruid Tiny Tensen. Misdienaars: Piet en Theo Tensen, Jack Tensen Jzn. en Gerard Tensen.

Mijn zussen waren toen ook bij het kerkwerken betrokken en ook die groep werd heel goed verzorgd door Mies.

Pastoor Stet was in het bezit van een auto: een Ford Anglia en maakte vaak een ritje met ouderen of invaliden. Deze ging dan vaak naar zijn familie in zijn geboortedorp Warmenhuizen, waar hij niet over uitgepraat raakte.

Op oogstdankdag was er 's morgens al heel vroeg een H. Mis en werd er voor het nieuwe oogstjaar gebeden. Het was altijd vóór 7 uur afgelopen, zodat een ieder weer op tijd op zijn werk kon zijn.

De tuin werd ook enkele keren in het jaar gebruikt voor een processie. We liepen dan zingend en biddend 2 of 3 rondjes door de tuin, gingen door de dubbele deuren weer naar binnen en ging de dienst weer verder.

Op de kerkenveiling kon je net als nu veel producten kopen. De opbrengst kwam ten goede aan de kerk én de verenigingen en instanties, die bij de kerk betrokken waren. Het bijzondere van die tijd was, dat er veel tulpen werden gegeven. Deze werden in de Koopmanspolder verbouwd o.a op het land van de fam. Berkhout en werden dan op de veiling verkocht.

Dit waren zo enige herinneringen aan die tijd, die zo bij mij opkwamen.

Piet Tensen

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk