Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 15

Neomisten

In de archieven vonden we krantenstukjes over de feestelijke intochten van neomisten. Dat was voor de neomist, zijn familie en de parochie een hele belevenis. Op 19 en 20 juli 1952 werd de eerste ingehaald: Pater Jo Meester.

Blijde klanken in Andijk voor de eerste priester
Jonge parochie haalt vol vreugde een neomist binnen

ANDIJK - Er was Zaterdag en Zondag feest in de parochie. Groots feest. Vrolijk wapperden de vlaggen uit de huizen.

Bij het begin van de gemeente stond een erepoort als welkom. Ook bij de kerk een ereboog met de tekst: “Gij zijt Priester in eeuwigheid”. Pastoor Hooyschuur wees in zijn predikatie op de zegen van het Priesterschap. “Niet gij hebt Mij verkoren, maar Ik heb u verkoren.”
Na de plechtige Hoogmis op zondag, opgedragen door de Neomist, geassisteerd door twee paters, was er in de middaguren een drukke receptie. Om half twee werd de Neomist van huis gehaald door een stoet van bruidjes, die hem begeleidde naar het Sarto-theater. Hier waren alle plaatsen bezet, toen wethouder Breg het welkomstwoord tot de jonge priester, ouders, familie, pastoor Hooyschuur, burgemeester Raat van Wervershoof en de vele genodigden en gasten richtte.
De parochie bood de Neomist bij monde van Pastoor Hooyschuur een enveloppe met inhoud aan. Hierna zong het koor Een plechtig lof in de parochiekerk met de eerste zegen van de neomist besloot de feestelijke intocht.“Ona” onder leiding van de heer R. Moeskop Jr. op ontroerende wijze de Priestercantate. Vervolgens trad een kleuterspreekkoor naar voren, die de Neomist feliciteerden. Enkele leden van de toneelvereniging “Nea” declameerden “De Priester”, dat niet naliet diepe indruk te wekken.

Foto 8: Inhalen Ari Sijm op de gemeentegrens.

Foto 8: Inhalen Ari Sijm op de gemeentegrens. Op de voorgrond A. Sijm-Meester, priesterzoon Ari Sijm, Th. Botman, Burgemeester de Zeeuw.

Ook bij de intocht van neomist Ary Sijm was een soortgelijk programma. (Zie foto 8). In de Binding van 4 juni 1964 lezen we:

Als voorzitter van het priestercomité wenste de heer D. Botman namens de parochie de neomist proficiat, waarna hij hem uitnodigde in de open auto plaats te nemen.
Drie kwartier duurde de optocht, die de neomist door de parochie leidde. Aan deze optocht, die voorafgegaan werd door drie paarden en 'n twee weken oud veulen, werkten mede het fanfarekorps St. Caecilia, leden van GVAW (gym), hoewel deze vereniging momenteel stil ligt, leden van de voetbal, versierde fietsen, een aantal jongeren met bogen, 'n groot aantal bruidjes en verder natuurlijk een hele rij auto's. Vóór het ouderlijk huis boden buurmeisjes de neomist bloemen aan.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk