Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 17-18

Een nieuwe kerk in 1973

Woonhuis met bedrijfsruimte te Andijk

Notaris mr. J.A. Klaver te Andijk, Molenweg 39, zal op woensdag 3 april 1974 om 3 uur n.m. te zijnen kantore, ten verzoeke van het RK kerkbestuur te Andijk

PUBLIEK BIJ INSCHRIJVING VERKOPEN

het woonhuis met grote bedrijfsruimte v.h. in gebruik als kerkgebouw, voorzien van CV, met garage, parkeerterrein en grote tuin te Andijk, Krimpen 427, kad. bek. Gemeente Andijk, sektie D nrs. 2848, groot 20.06 are, waarvan 63 centiare in consortium met de gemeente Andijk.

Bezichtiging: op woensdag en zaterdag van 2-4 uur.

Aanvaarding: de bedrijfsruimte met parkeerterrein en tuin terstond bij betaling van de koopsom: het huis met garage en de daarbij behorende zolder uiterlijk 1 september a.s.

Nadere inlichtingen, alsmede de inschrijvingsbiljetten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij genoemde notaris (tel. 02289-1577). De inschrijvingsbiljetten dienen uiterlijk op 2 april 1974 bij genoemde notaris te zijn ingeleverd. De toewijzing zal later geschieden na goedkeuring van genoemd kerkbestuur.

Over de bouw staat genoeg in het overzicht van 1968-1978, maar we willen toch wel vermelden dat zoals bij alle werk ook hier wel een aantal aanmerkingen te maken zijn en andere mensen zouden het misschien anders hebben gedaan. De bouwcommissie meende zich echter naar beste weten van haar taak gekweten te hebben. De commissie hoopte dan ook dat de nieuwe kerk het centrum zou worden van een zich vernieuwende parochiegemeenschap. Vooral hoopte de commissie dat pastoor C. Stet met voldoening op deze kerk terug zou kunnen zien. Mede door zijn intensieve en gewetensvolle inzet als bouwpastoor is het geworden tot een gebouw zoals het er nu nog staat.
De nieuwe kerk heeft inclusief de in 1979 geplaatste klokkestoel gekost:

KOSTEN:
Bouwinspectie en architect
Bouwrijpk., pad, parkeerterrein
Kerkbouw
Inventaris
Klokkestoel 1979
Verplaatsing orgel
Openingskosten

Totaal kosten 

ƒ 15.200,=
41.700,=
212.500,=
36.100,=
39.200,=
18.800,=
3.000,=

ƒ 366.500,=
=========
BATEN:
Giften parochianen
Gift instelling
Rijkssubsidie 1974
Rijkssubsidie 1978
Parochieveiling klokkestoel
Verkoop de Krimper
Uit eigen middelen

Totaal baten

ƒ 4.700,=
5.000,=
52.000,=
34.200,=
39.200,=
101.000,=
130.400,=

ƒ 366.500,=
=========

 

Kerk in Andijk door bisschop ingezegend
(van onze verslaggever)
ANDIJK- Bisschop Zwartkruis heeft zaterdag de nieuwe rooms-katholieke kerk van Andijk plechtig ingezegend. Hij droeg samen met pastoor Stet de mis op en het parochiekoor zong a capella de mis van Cavelli. De kerk zat vol parochianen en genodigden, onder wie afgevaardigden van de overige kerken in Andijk en het voltallige gemeentebestuur.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk