Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 18-19

Terugblik 1978-1988

Een terugblik naar de jaren 1978-1988 is herinnering en dankbaarheid. Daarin komt de Andijker parochiegemeenschap naar voren als zelfstandig werkzaam. Met elkaar worden de zaken aangepakt en opgepakt, in het bestuur, in werkgroepen, in verschillende activiteiten. Dat was en is een groot goed.

In de beginjaren 80 kwam er bestuurlijk een belangrijke verandering. Kerkbestuur en Parochieraad waren twee organen. Er kwam een samensmelting van deze twee tot één bestuur. De naam werd: Parochiebestuur, met 9 leden. Niet meer twéé groepen, met over en weer contact, maar één bestuursorgaan. Niet meer twéé vergaderingen maar één vergadering. Daarin waren zowel de pastorale terreinen opgenomen alsook de materiële zaken. Alles bij elkaar, in één groep, in één vergadering. Dat werd als een voordeel gezien. Ieder van de leden had een omschreven taak en werkterrein. Tot aan de dag van vandaag werkt dat zo.

Verschillende mensen volgden in die jaren een tweejaarlijkse toerustingscursus. Dat ging via de pastorale school in Hoorn. Op die wijze werd aan kader gewerkt. Dat had weer zijn nut voor de parochiegemeenschap.
Het was een boeiende en uitdagende tijd. Het Bisdom kwam met een nota “Kerk, wij samen, anno 1980”. De nota werd toegelicht en gaf gespreksstof. Er ging een stuk inspiratie vanuit.
Er was vanuit het bestuur toch al een levendig contact met allerlei groepen. Dat werd ervaren als belangstelling en stimulans.
Na het overlijden van Pastoor Stet in 1974 kwam de pastorale zorg in breder verband te liggen. Met andere woorden, de regio-gedachte kwam op gang, met Wervershoof. Al gauw daarna ook met de andere parochies.
De afwisseling van Eucharistieviering en Woord-Communieviering was niet vreemd meer. Er waren mede-parochianen, ook uit de regio, die voorgingen. Je kon merken dat de voorbereiding en de verzorging in goede handen waren. Dat gold ook voor de Avondwake, met altijd veel belangstelling en troost. Voor de Avondwake werd een apart boekje gemaakt. Later zou nog een tweede aanbod volgen. Ook voor de Uitvaartliturgie werd een boekje gemaakt. Ook dat werd gewaardeerd.

Er waren schoolfeesten en parochiefeesten, er waren jubileumvieringen van parochianen en van de pastores. Lief en leed werd gedeeld in de voortgang van deze jaren, in de voortgang van het leven van vele mensen.
De jaren 80 waren ook roerige jaren als we denken aan kernbewapening en kruisraketten. Via de Raad van Kerken kwam Prof. Verkuyl spreken over deze moeilijke thema's, met een aandachtig gehoor.
Er werd een begin gemaakt met wijkkontakt-avonden, met als eerste uitnodiging: de Verkaveling. Dit initiatief werd verder gedragen naar andere wijken.
In 1986 vierden we het 12½ jarig feest van de kerk (als gebouw). Het was heel plezierig. Als afsluiting van deze periode vierden we in 1988 het 40-jarig jubileum van de parochie. Ook dat was een sprankelend feest.
Met in herinnering wat er allemaal mogelijk is en gevierd is mogen we vol verwachting en dankbaarheid het 50-jarig jubileum van de parochie vieren, in de maand september van dit jaar 1998. Feest voor heel de gemeenschap.
Van harte proficiat!!!

Pastor J. Suidgeest

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk