Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 20

Terugblik 1988-1998

Zo'n 14 jaar geleden kwam pastoor Suidgeest met een vraag of ik interesse had om in het parochiebestuur te komen om samen met Irene Schuitemaker het taakveld Kerk en Samenleving te vertegenwoordigen. Dit vond ik heel wat, maar met uitleg en bemoedigende woorden van pastoor Suidgeest kon ik al geen nee meer zeggen. We vergaderen 1x per maand van acht tot tien uur, dat werd meestal wel later, maar ach. Het taakveld Kerk en Samenleving bestond nog niet zo lang. Er kwamen nog steeds nieuwe dingen bij en regionaal werd er ook steeds meer samengewerkt. Dit hield ook in dat we steeds meer vergaderingen kregen en steeds verder weg moesten. Maar dat neem je dan maar op de koop toe.

In september 1986 ben ik in het bestuur gekomen. Na twee jaar stapte Irene over naar de functie van secretaresse. Elly Slagter kwam het taakveld vier jaar versterken en daarna werkte ik nog twee jaar samen met Bernadet Pouw.
In deze periode kregen we ook te maken met de achteruitgang van het kerkbezoek. Er werd daarom besloten om met ingang van de zomertijd (Pasen) 1992, van twee kerkdiensten naar één kerkdienst te gaan. Dit was voor alle parochianen een grote verandering. De kerkdiensten in Andijk werden ook door andere pastores gedaan. Pastor Janssen ging ook regelmatig voor in Andijk. Hij kreeg echter in het laatste jaar wat problemen met in het donker rijden, dus ook naar Andijk. Hier moest dus een oplossing voor komen. Ik heb hem toen met veel plezier opgehaald en weggebracht.
Ook kregen de pastores het steeds drukker en er waren best wel wat dingen waar ze van verlicht konden worden. De werving en het inwerken van de misdienaartjes nam ik op me en tot augustus 1997 heb ik dat gedaan. Nu is dit overgedragen aan Carina Sijm.

In 1993 kwam het bericht dat pastoor Suidgeest onze parochie ging verlaten. Pastoor Janssen nam afscheid in Wervershoof. Een grote parochie als Wervershoof kon eigenlijk niet zonder een pastoor. Door het priestertekort kwam het er op neer dat ze vanuit het Bisdom geen andere hadden en werd er besloten om pastoor Suidgeest pastoor van Wervershoof te maken. In Andijk kwam er een vacature voor pastoraal werk(st)er. Deze werd in oktober 1993 ingevuld door pastor Maria Voss.

Ook is er in de parochie het Jongerenkontakt. Hier heb ik ook ongeveer een jaar aan meegewerkt. Alleen trof ik het niet echt, want de groep die toen startte was nergens voor te motiveren. Het werd er dus voor ons ook niet makkelijker op. De groep die daarna kwam was net zo, dus werd dit afgesloten. Na een moeilijke periode draait het de laatste jaren weer: met succes gelukkig.

In deze jaren heb ik veel geleerd en ik heb veel mensen leren kennen waar ik blij om ben. Het waren voor mij 8 hele leuke jaren.

Al zit ik nu niet meer in het parochiebestuur, toch blijf ik me nog inzetten voor de parochie. Voor het ziekentriduüm in Wognum ben ik contactpersoon. Ook doe ik nu werk voor de Zonnebloem en zit ik in het bestuur van het K.V.G. Met dit stukje hoop ik een bijdrage geleverd te hebben voor het overzicht van de afgelopen 50 jaar. De parochie wens ik nog veel succes toe.

Tonny Smit

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk