Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 3

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

Dit is eigenlijk het aanloopje naar de beheerder. Een bedrijf bestaat vaak bij de gratie van de kennis en motivatie van zijn personeel. Er zijn al zoveel woorden van lof gezegd en geschreven over de kennis en serieuze benadering van teelt en ook van de problemen die zich daarbij voordeden, dat we niet weten wat we daar nog aan toe kunnen voegen. Hij heeft het hem allemaal maar geflikt, vijfentwintig jaar lang!

De schrijver hiervan herinnert zich nog goed het begin en was persoonlijk bij de discussies met betrekking tot de beheerder waarbij beslist enkele andere serieuze kandidaten ook in aanmerking kwamen. Hij werd aangenomen en kwam toch een beetje over als een niet zo jeugdig uitziend en kaal wordend mannetje die eerst maar eens flink de griep kreeg toen ze de kas aan het bouwen waren. Wat het een mens doet om beheerder van zo een object te zijn, bewijst hij zelf, want hij komt nu nog over als een jonge vitale vent die nog wel eens vijfentwintig jaar mee zou kunnen. Toch weet onze werkelijkheidszin dat er op beslist niet al te lange termijn serieus over opvolging moet worden gedacht. Het geeft blijk van de capaciteiten van J. de Boer dat dit als een probleem wordt gezien. Vind maar eens iemand met dezelfde kwaliteiten op ieder noodzakelijk terrein!

Op dit moment heeft de stichting achttien leden. Daarbij zit een stukje schaalvergroting bij diverse leden, afgestemd op de grotere omvang van de bedrijven. We hebben nu nog een tiental leden met connecties naar het eerste begin, dus leden en opvolgingen van zoons. Opvolgende dochters hebben we nog steeds niet, maar wie weet! Op verschillende tijdstippen zijn acht nieuwe leden toegetreden, wat samen een getal van achttien maakt. Totaal hebben we zes leden van buiten Andijk, waarbij de stichting V.N.L.O. een aparte plaats inneemt. Een paar echte doorgewinterde Andijker leliebedrijven, zoals De Jong Lelies Holland B.V. en Douwe Wierstra B.V., zijn in een later stadium als lid toegetreden.

Hoe lang vijfentwintig jaar is, wordt door diverse zaken wel aangegeven. Het is voor iedereen toch een vervagend beeld dat er nog niet verkaveld was, dat de veiling West-Friesland nog bestond, dat we op de A.R.P. en de K.V.P. stemden, dat de maan nog niet bereikt was en dat we nog nooit van een allochtoon gehoord hadden. Het was de tijd dat de jongste deelnemers nog als vrijgezel de roaring sixties beleefden met "Rock around the clock" (bij de start waren de jongste drie leden resp. vierentwintig en achtentwintig). Vijfentwintig jaar betekent dat die mooie, van gezondheid blankende jongelingen nu grijzende en kalende huisvaders zijn.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 3 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk