Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 4

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

Vijfentwintig jaar is ook een hele tijd omdat de wereld om ons heen zo snel is gegaan. Een goede nieuwe stoomketel kostte ƒ 28.000,- en nu kost dezelfde ƒ 80.000,-. Vernieuwen van de vlampijpen zou ƒ 1.500,- kosten, terwijl je nu pas voor ƒ 18.000,- klaar bent. De bouwgrond voor huizen werd nog gekocht voor ƒ 5,- per m² en ƒ 15,- per m², waar je nu niet meer mee aan hoeft te komen.

Op teelttechnische zaken gaan we apart nog eens in, maar we hebben er ook wel een paar meer algemene opmerkingen over. De kas heeft gewoon zijn vijfentwintig jaar uitgestaan. De deelnemers hebben de voor- en tegenspoed die op hun pad kwam ondergaan en zijn ouder geworden. De tijd is verrassend snel gegaan, maar wat daarbij niet of nauwelijks vergelijkbaar is, is de ontwikkeling van de lelieteelt. In 1967 was er een totaal areaal lelies van 131 ha. In 1970, het tweede jaar van de S.O.L., was er een oppervlakte van 223 ha. Momenteel is er royaal over de 2.000 ha., een vertienvoudiging van de oppervlakte van 1970. In het archief is nog een lijst van een toenmalig befaamd lelievertegenwoordiger (waar er toen ook nog maar ca. één van bestond) waarop nog een aanbod van een kleine honderd leliesoorten voorkomen. In de lijsten van tegenwoordig, die enkele honderden namen bevatten, vinden we er nog maar een klein aantal terug. Veel soorten zijn eenvoudig van de aardbodem verdwenen. Daarom is het toch wel aardig als we constateren dat zowel in als buiten de S.O.L. de soorten Enchantment en Harmony ons jubileum meevieren. Ook is het zeker vermeldenswaardig dat de zo genaamde kelklelies, onder andere Regale, met een zeker enthousiasme het jubileum meevieren. Ze zijn met ups en downs vanaf het begin tot nu een substantieel onderdeel van ons teeltplan geweest en gebleven, waarbij zelfs iets van planning en structurering van teelt en afzet een rol meespeelt. We mogen hierbij wel opmerken dat een zo grote uitbreiding wel mooi en interessant lijkt, maar het niet altijd is. Het is jammer dat we steeds weer de grenzen van de vraag uitproberen en ze dan vaak automatisch overschrijden. Het bekende overproduktie gebeuren is in de lelieteelt bijzonder bekend. De zo genaamde varkenscyclus zou net zo goed leliecyclus kunnen worden genoemd en hieraan hebben de S.O.L.-leden bij tijd en wijle ook zeker hun tol meebetaald.

In dit herdenkingsboekje blikken we terug op de laatste vijfentwintig jaar, maar de nadruk leggen we op de beginperiode en de ontwikkelingen daarna.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 4 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk