Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 10

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

K. Rusting was toen lelievertegenwoordiger bij uitstek van de v.v. West-Friesland, hoewel de toenmalige H.B.G. (Homme Mantel) en Hobaho zich ook al begonnen te roeren. Jan Vriend was een andere West-Friesland vertegenwoordiger, die toch ook beslist wel eens een lelietje wegschreef. Hij woonde op een (flinke) steenworp afstand van de geplande kaslocatie en zag het, met alle goede bedoelingen en uit oprechte motieven, totaal niet zitten, terwijl nogal wat van zijn contacten er niet onwelwillend tegenover stonden. Het resultaat was eigenlijk dat K. Rusting de hemel van de gezamenlijke kas predikte en J. Vriend grote bezwaren zag. Ook vertegenwoordigers van v.v. West-Friesland dachten over dit projekt heel verschillend. Zag de één veel leeuwen en beren, voor de ander kon het niet kapot.

Toen later alles toch aardig goed ging hebben een aantal kwekers het wel betreurd als een gemiste kans. Het resultaat was wel dat er van 10.000 m² sprake moest zijn voor een object compleet met beheerder en dergelijke, maar dat er in eerste instantie slechts voor 5.000 m² animo was en sommigen nog twijfelden.

Zeker was dat er moest worden doorgedouwd als men alles voor het komende jaar wilde realiseren. Het ging toen nog even erop of eronder en K. Rusting moest zijn capaciteiten als zendeling bewijzen. Toen al snel iemand de stap deed voor 1.000  m² (en dit nooit heeft betreurd) en zowel K. Rusting als Th. Blom optraden als een soort niet geheel onbaatzuchtige sponsors, was het groene licht geforceerd. De laatsten die nodig waren druppelden nog binnen of werden bekeerd.

Het was wel van belang dat eind augustus 1968 de kogel door de kerk zou zijn op basis van draagvlak en zekerheid want de tijd om seizoen 1969 te kunnen draaien drong. De eerste genotuleerde vergadering was op 6 september 1968. Kort na elkaar waren daarvoor vergaderingen geweest waarin onder andere een dagelijks bestuur was gekozen, al diverse zaken waren besproken en er een sfeer van aktie en handen uit de mouwen was ontstaan. Op de eerste vergadering was notaris Steenpoorte, aanwezig met een concept voor statuten. Hier is nog iets aan gesleuteld, maar op 1 oktober werden ze reeds goedgekeurd door de vergadering van toekomstige deelnemers. Op die vergadering wordt H. Dijkman verwelkomd, die zich alsnog had opgegeven en een mooi afgerond geheel maakte wat betreft de beschikbare vierkante meters en, wat het belangrijkste was, Th. Blom deelde mee dat alle zaken, ook de financiering en de aanbesteding, als rond en afgerond konden worden verklaard.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 10 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk