Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 14

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

De eerste drie jaar: anekdotes uit de notulen.

Oude notulen hebben altijd een bepaalde charme. Het zijn daarbij vooral die speciale, kleine voorvalletjes die je reeds lang bent vergeten en die weinig met de zaak op zich van doen hebben. Natuurlijk waren notulen steeds drie tot vijf kantjes en zijn er diverse zaken waarop we nog even terugkomen in ander verband en dus laten we die ook buiten beschouwing. We hebben een boek met notulen van de eerste drie jaar en we vissen daar zomaar iets uit.

Als zuinige Andijkers wilden we eigenlijk wel die tweede rug uit het varken. De kas lag een tijdje leeg. Was daar nu geen profijt uit te halen? In ons eerste jaarverslag vinden we een inkooppost van ƒ 150,- aan andijvieplanten een een verkooppost van ƒ 235,-. Dat hier niet van een kassucces sprake was, mag duidelijk zijn. Met kosten en dergelijke een aardige bijlegger. We vinden hiervan in de notulen nauwelijks iets terug, maar later zijn er nog veel grapjes over gemaakt en goede humor is ook heel wat waard.

Dan is er gesproken over sla in de winter of tulpen of van ieder 2.000 m² en over een hele kas vol viooltjes voor Sluis en Groot. Maar (misschien wel dankzij de andijvie) realiseerden we ons op tijd dat je wat je won met het één heel snel weer verspeelde met het ander. Jammer voor de veiling West-Friesland want die zou van iedere nevenactiviteit 2% krijgen en zoals bij de andijvie tikte dat natuurlijk lekker aan.

Jammer is dat de notulen vaak niet het einde van een verhaal vertellen. Zo vroeg Jaap Meyles op de vergadering van 15 januari 1968 of hij glaskisten mocht gebruiken om konijnenhokken van te timmeren. Daar kwam echter niets van in, want we gingen er plankjes voor de paden van maken. Op de volgende vergadering was inmiddels ontdekt dat glaskistenhout ongeschikt is voor paadjes en dat een ieder ze (graag zelfs) weg mocht halen. Het is niet bekend of ze in de recycling zijn geraakt voor konijntjes die bij Jaap Meyles daarin nog lang en gelukkig geleefd hebben.

Op 19 mei 1969 wordt gezegd dat er een drainboor zoek is en op 19 maart 1971 meldt J. de Boer de vermissing van een panschop en verzoekt om inlichtingen die kunnen leiden tot het opsporen van de dader. Niet bekend wordt gemaakt of de daders en daarmee de schop en de boor zijn gevonden c.q. gepakt en wat er met ze is gebeurd of dat hij nog steeds zijn schop en boor loopt te zoeken.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 14 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk