Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 22

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

Ontwikkelingen. Het goede nieuws van het front.

De S.O.L. werd eigenlijk opgericht om het leliezaad te zaaien wat buiten te veel problemen gaf. Vanaf het begin zijn er al wat andere zaken geplant, maar de grote hoofdzaak was leliezaad van Regale en de toen net in produktie komende andere trompetlelies. Nu verrast het je dat in de beginjaren een levendige discussie gaande was over de kwaliteit van het zaad en de teruglopende hybride kwaliteit, iets waar onder andere D. de Vries zich mee bezig hield.

Op zeker moment besloot de S.O.L. zaad te gaan telen ten behoeve van zijn leden en daarbij een redelijke selectie toe te passen. In de beginjaren was natuurlijk het grootste deel van de oppervlakte van de kas kelkleliezaad. Dit is wel van lieverlee wat teruggelopen, maar de teelt is er toch nog steeds en er is sprake van een redelijk rendement. De S.O.L. teelt nog steeds zaad, al ongeveer twintig jaar. Het gegeven dat er goede kelklelies op de markt zijn en de wijze waarop de S.O.L. dit heeft aangepakt en het feit dat de teelt er nog is, en van goede kwaliteit, heeft beslist met elkaar van doen.

Soorten van het begin, zoals Fuga en Corsage, waarmee we experimenteerden, braken niet door, maar Enchantment werd vanaf het begin in de S.O.L.-kas geteeld. Ook hier is het wat vallen en opstaan geweest, want veel van alles wat wij nu weten en kunnen was toen nog niet bekend. Spuiten met Albolineum bij voorbeeld was nog niet uitgevonden. Partijen bleven soms een paar jaar goed en werden dan in een jaar tijd bruin. Er was een aparte handel in bruinpartijen of partijen met bruin.

In de vergadering van 23 juni 1969, het eerste teeltjaar van de S.O.L., werd voor het eerst (volgens de notulen) gesproken over aankoop van een partijtje Enchantment met het plan om een hele stock te kopen. In de vergadering van 3 november 1969 wordt besloten een partij van 17.500 te kopen van de Gebr. Laan. In de vergadering van 2 december 1969 wordt gemeld dat er bollen uitvallen door bruin en op 29 december 1969 wordt medegedeeld dat de zieke bollen retour komen.

Op 13 juli 1970 wordt een besluit tot aankoop genomen van 33.000 bollen van een partij die dan als topper geldt voor het dan komende seizoen. Toen was voor het eerst sprake van meristeem partijen.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 22 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk