Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 24

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

De echte doorbraak kwam toen we ons eigen materiaal uit Slootdorp kregen. Het voordeel van de S.O.L. was dat ze over een uitstekende gelegenheid beschikten om door te telen en dus al gauw over flinke hoeveelheden basismateriaal beschikten van uitstekende kwaliteit. De Enchantment is nog in de teelt, ook nog bij enkele S.O.L.-leden. Steeds meer vergelijkbare en verbeterde soorten knagen aan zijn bestaan en de prijzen zijn niet meer zo hoog. Hij leeft een beetje van zijn oude glorie, maar in de lelieteelt en in het bestaan van de S.O.L. heeft hij geschiedenis gemaakt.

De deelname aan de Stichting Meristeem Slootdorp is al genoemd, waarin de S.O.L. als lid in stichtingsverband deelnam. Een andere deelname was die in Licomba. Beide deelnamen pasten weer in elkaar omdat van Licomba virusvrij materiaal geteeld werd, eerst in Slootdorp en daarna in de S.O.L.-kas, wat de individuele S.O.L. / Licomba-leden konden kopen of wat aan derden werd verkocht.

Men komt vaak steeds een beetje op hetzelfde verhaal. Er was wel eens kritiek en verschil van inzicht, soms wat meer en soms wat minder terecht. Als de critici zeiden "dat kan niet" was dat in het ene geval waar, terwijl het in het andere geval niet juist was. Als men dacht dat een soort het gemaakt had, viel soms de markt weg (of er was gewoon teveel). Een soort maakte zomaar scheurkelkjes of kurkstelen. Soms wilde men een soort afbouwen en dan kwam er plotseling weer vraag. Maar per saldo, na plussen en minnen, is de combinatie van S.O.L., Slootdorp en Licomba voor een aantal leden een goede combinatie geweest. Het voert me te ver om alle gegevens exact na te pluizen, dat is ook niet zo belangrijk of persé de bedoeling. Zomaar een globale terugblik op de hoofdzaken in de activiteiten en ontwikkelingen zijn leuk en voldoende.

Toen de S.O.L. met het eerste teeltjaar van 1969 van start ging, stond de echte ontwikkeling van de lelies nog in de kinderschoenen. De S.O.L. ontstond meer uit het oplossen van ons kleine probleempje (leliezaadteelt) maar alle ontwikkelingen om ons heen werden gevolgd. Op sommige speelden de S.O.L.-leden extra goed in, op andere juist weer niet of nauwelijks. De contacten en invloeden met I.V.B.'s en dergelijke speelden hierin natuurlijk automatisch een rol mee en ook ontwikkelingen en groei van I.V.B.'s en de nauwelijks natuurlijk te noemen aanwas van lelievertegenwoordigers. Bij de aanvang van de S.O.L. was K. Rusting een enigermate ongekroonde koning, maar nu vijfentwintig jaar later is sprake van tientallen lelievertegenwoordigers.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 24 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk