Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 25

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

De S.O.L speelde mee, maar de zeer snelle groei op diverse fronten van het hele leliegebeuren maakte wel dat de S.O.L. een tamelijk bescheiden rol speelt in het grote leliegeheel en dat deze rol in verhouding ook bescheidener is geworden. Toch heeft de S.O.L. regelmatig zijn visitekaartje afgegeven met een eerste klas kwaliteitsprodukt en doet dat nog steeds. Een niet onbelangrijke factor die bijdroeg aan het geheel van het succes van de S.O.L. is de uitbreiding van 4.000 m² in 1977 en het luisvrij maken van totaal 5.000 m². Momenteel is de hele kas luisvrij (winter 1988 / 1989). Na die tijd is de S.O.L. zelf als een soort eigen ondernemertje een oppervlakte gaan telen die meerdere jaren een behoorlijke oppervlakte van ca. 3.000 m² besloeg. Voor het geteelde materiaal werd ongeveer een marktprijs bepaald en de leden kregen eerste keus uit het materiaal, waarna we de markt op gingen.

Zoals ook wel met andere zaken was echt beleid soms wat verweven met een soort dadendrang en opportunisme en werd er wel eens wat van de oorspronkelijke koers van uitgangsmateriaal kweken door indivuduele kwekers voor individuele kwekers afgeweken, maar wat men ondernam was haalbaar en solide ondernomen en toen alles weer wat anders en minder leek te worden ging men weer gewoon terug op het oude spoor.

De ontwikkelingen zijn steeds stormachtig doorgegaan. De Oriëntals veroveren hun plaats en zelfs meer dan dat. De ontwikkeling en opkomst van Stargazer was reeds enkele jaren gaande en het artikel heeft zich tot marktleider opgewerkt, maar worstelt nu met het probleem van zijn eigen, uit proportie gegroeid succes. Het zijn momenteel deze 0riëntals, in een scala van oogverblindende nieuwigheden, die een deel van de S.O.L.-kas domineren. De Oriëntals op bakkenteelt beslaat ongeveer 4.000 m². Hoe de perspectieven zijn en hoe het blijft gaan op de markt staat nog in de sterren. Daarover meer in het herdenkingsboekje van het vijftigjarig bestaan.

Momenteel is steeds nog enkele duizenden meters zaadteelt, ook in de zo genaamde oudere soorten in het teeltplan. De Aziaten hebben wel iets de overhand, maar dan eigenlijk wel virusvrij materiaal. Dan zoals gezegd ook een aanzienlijk deel Oriëntals, een ontwikkeling van de laatste jaren. Zo in een vluchtige terugblik over de diverse ontwikkelingen zijn al diverse zaken genoemd die we nog eens wat nader onder de loupe zullen nemen.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 25 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk