Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 24-25

1914

In Europa dreigde onweer. Jarenlang was er al strijd geweest in de Balkan. maar er dreigde een veel groter ramp. Er stonden twee groepen van landen klaar met een bewapening van grote omvang. Reeds in de oude Romeinse tijd was er steeds weer felle strijd tussen de Germanen en de Galliërs. en die tegenstelling bleef. In 1870 kwam het tot een uitbarsting in de Frans-Duitse oorlog. die echter van locale omvang bleef.
Maar naderhand kwamen alliantie's tot stand. De Duits-Oostenrijkse en de Frans-Engelse. En in 1914 ontbrandde de strijd tussen deze groepen; een worsteling om macht en invloed.

Deze strijd greep zo om zich heen. dat het tenslotte een wereldoorlog is geworden. Alle lichtingen in Nederland werden opgeroepen. De eerste zondag na deze mobilisatie was Ds. Van Dorp op een andere plaats. en onze oud-plaatsgenoot, Ds. J. Dekker trad voor de gemeente op. Hij begon met te zeggen, dat hij hier onder geheel andere omstandigheden op de kansel stond. dan hij zich had voorgesteld. Hij riep de Almachtige aan om redding uit de nood, waarin Europa was gekomen en om bewaring van de vrede in Nederland.

Aan het einde van de namiddagdienst brak er een zwaar onweer los. De kerkgangers bleven in het gebouwen stonden met ontstelde gezichten de binnengekomen berichten te bespreken.

Het was voor onze predikant weer een zware tijd. Hij ging rond, om raad en troost te brengen in al die gezinnen, waar de man of de zonen waren weggegaan. En ook des zondags vanaf de kansel trachtte hij rust te brengen in de ontstelde gemoederen door prediking en voorbede, want steeds weer werd ook in ons land gevreesd, dat we in de worsteling zouden worden betrokken.

Er kwam allerlei actie, b.v. de oprichting van tijdelijke Christelijke militaire tehuizen aan kust en grenzen.

Herhaalde malen zijn ook hier bidstonden gehouden. Er kwam ook een oproep tot het houden van een bidstond van de regering, ondertekend door minister Ruys de Berenbrouck. Ontzettend is de strijd geweest en Nederland bleef er door Gods goedheid buiten. Het ging dicht langs onze grenzen, waar België een groot slagveld is geworden.

Toen de onbeperkte duikbootoorlog door Duitsland was afgekondigd, omdat Engeland het door een hongerblokkade wilde dwingen tot overgave, is er ook in ons land aan vele dingen, voornamelijk voedsel. gebrek gekomen. Maar het ging toch als in Psalm 91 staat vermeld: &brdquo;Aan uw zijde zullen er duizend vallen en tienduizend aan uw rechterhand, tot U zal het niet genaken.”

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk