Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 25-26

De oude erfvijand

Tijdens deze oorlog kwam er voor Nederland een aanval van een oude vijand: het water.

In de namiddag van 13 januari 1916 werd de jaarlijkse verhuring van zitplaatsen gehouden in de Geref. kerk. Het was als steeds hetzelfde woelige tafereel. De stem van een der diakenen klonk luid op, om de prijs zo hoog mogelijk op te voeren. Dit bracht die dag de som op van ƒ 2247,-. Buiten was het stormachtig. Broeiglazen en dakpannen werden weggeblazen en tegen de avond nam de wind nog in hevigheid toe. De nacht, die volgde, was vol verschrikking. Er werd alarm geslagen. Noorderstorm vergezeld van een springvloed joeg het zeewater op tot over de dijk, die in die tijd een meter lager was dan nu. Hele stukken. aan binnen- en buitenkant sloegen weg en er dreigde doorbraak. Men deed wat men kon, maar het bleek dat mensenkracht weinig kon uitrichten.
Het ergste werd gevreesd. Men joeg vee van de stallen het land in en enkele burgers gingen met de schuit naar de streek. Een groot aantal vrouwen en kinderen zocht toevlucht in de Chr. school, bedreigd als ze waren op de plaatsen waar hun woningen stonden.

Maar de gehavende dijk hield stand en de doorbraken in de Anna Paulownapolder en bij Broek in Waterland waren menselijkerwijze oorzaak, dat hier verlichting kwam.

De volgende dagen werden de mannen opgeroepen om de weg weer ruim te maken en de ergste gaten in de dijk weer op te vullen. Ook de zondag ging men door met het werk. 's Avonds was er een dankstond. Ds. Van Dorp liet zingen: Psalm 124 : 1 en 2. Tekst was Psalm 95 : 3-6: „Want de Here is een groot God, ja een groot Koning boven alle goden, Wiens ook de zee is, want Hij heeft ze gemaakt… Komt laat ons aanbidden en nederbukken. laat ons knielen voor den Here, die ons gemaakt heeft.” Prediking en dankzegging maakten diepe indruk.

Over de gevolgen van deze stormnacht behoeven we niet uit te weiden. Het bestuur van de polder heeft de zaak flink aangepakt, en de gedaante van ons dorp is er geheel door veranderd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk