Kistemaker

Thuis » Boeken » Ter herinnering aan de 25-jarige Bevrijding » Pagina 14

- 14 -

In ieder geval had de overgrote meerderheid van onze jongens geen behoefte om soldaatje te spelen en de resultaten waren dan ook weer bedroevend. De bezetter gooide het nu over een andere boeg. Zo langzamerhand lieten ze steeds meer hun ware gezicht zien.
Het werd door de bezetter verplicht gesteld om zich te laten keuren voor de arbeidsdienst of soldaat. Veel jongens doken toen onder, want thuisblijven kon niet meer, want dan kwamen de mensenjagers ze wel halen.

Zo begon voor velen een zwerversbestaan. Vaak opgejaagd uit de grote steden, kwamen ze op het platteland terecht. Jullie begrijpen wel dat het lang niet altijd even gemakkelijk was om die mensen te herbergen. Trouwens dat was nog niet eens het ergste.

De Duitsers, die allang door hadden wat er gebeurde stelden strenge straffen in het vooruitzicht aan een ieder die onderduikers onderdak verschafte. Toch heeft dat de mensen hier op Andijk niet belet om die mensen, die op de vlucht waren, voor de bezetter, aan onderdak te helpen. Toen kwam de organisatie, die de naam gekregen heeft van "Ondergrondse" pas goed op gang.

Dat gaf voor heel veel mensen bergen werk en voor hen werd het Ieven nóg gevaarlijker. De mensen die zich bij de ondergrondse kwamen melden, moesten een vals persoonsgebewijs hebben. Iedere burger had al zo'n ding, maar zij die gezocht werden moesten om de Duitsers te misleiden een schuilnaam hebben. Die persoonsbewijzen waren gemaakt van een bepaalde papiersoort en ook dat gemaakt worden. Bovendien moesten er Duitse moest na stempels vervalst worden met handtekeningen erop.

Al dat werk heeft enorm veel moeite gekost, want dat moest zeer precies gedaan worden, anders zagen de Duitsers dat het niet klopte. Maar het is gelukt en zo zijn er ontelbare mensen geweest, die later hun redding te danken hadden aan een vals persoonsbewijs. Natuurlijk moesten er ook bonkaarten komen om eten en andere dingen voor de onderduikers te kunnen kopen. Die bonkaarten werden door mensen van de ondergrondse vaak buit gemaakt uit gemeentehuizen waar ze lagen opgesloten in kluizen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk