Kistemaker

Thuis » Boeken » Ter herinnering aan de 25-jarige Bevrijding » Pagina 16

- 16 -

Hoe kwam dat? Het was in die maand dat de Duitsers bekend maakten, dat alle mannen welke in de vijf oorlogsdagen van 1940 in het Nederlandse leger tegen de Duitsers hadden gevochten, zich moesten melden. Iedereen begreep wat of de bedoeling was.

Eerst hadden ze de jonge mannen opgeroepen te gaan vechten aan het Oostfront, dat was niet gelukt en nu dan maar verplicht oproepen, dan konden die Hollanders mooi het werk overnemen in de Duitse fabrieken, omdat er steeds meer Duitsers naar de fronten werden gestuurd.
Toen die verplichte oproep verscheen ontstond er in het hele land een groot verzet. In Andijk kwamen de mensen van de "Ondergrondse" bijeen, natuurlijk in het grootste geheim. Het besluit viel; heel Andijk zou opgeroepen worden om uit protest tegen die Duitse maatregel een dag lang het werk neer te leggen! Dat was natuurlijk nogal wat, maar het lukte! Op 30 april 1943 liepen op verschillende plaatsen in Andijk de mensen bijeen. Vanaf die plaatsen gingen groepen op de fiets het dorp rond om iedereen op te roepen het werk neer te leggen. Natuurlijk werd er heel wat afgepraat eer iedereen er van overtuigd was dat we dit niet namen. Maar ver voor het middaguur lag Andijk "plat", niemand werkte meer, de tuinders waren van het land en de winkels waren dicht.

Ook de volgende dag, 1 mei, ging dat grotendeels door. Natuurlijk duurde het niet zo lang of de Duitsers, die in Medemblik en Enkhuizen zaten, wisten wat er in Andijk gebeurde. Zij gaven dit snel door naar het hoofd van de "Grüne Polizei" (de Groenen noemden wij ze) in Amsterdam. Deze gevaarlijke lieden ging direkt aan het werk. Andijks burgemeester werd onder druk gezet en moest namen op papier zetten. Op die lijst stonden namen van mensen die niets met de leiding te maken hadden, maar ook van mensen van het Andijker verzet. Die laatsten werden gelukkig op tijd, door vrienden uit Enkhuizen gewaarschuwd. Want daar stond op de avond van die 1e mei een colonne van "de Groenen" klaar en stoomde in de late uren op naar Andijk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk