Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Zaterdag, 2 november 1929, No. 31, 9e Jaargang

PLAATSELIJK NIEUWS

Dat onze Post - vooral Andijk-Oost - eenigzins overbelast is met werkzaamheden, blijkt wel uit hetgeen hier volgt.
Een brief, gepost Vrijdagavond 8 uur bus middenweg, bestemming Hoorn, werd bezorgd Maandagmogen.
Een brief, Donderdagavond 8 uur gepost bus middenweg, bestemming Andijk-West werd bezorgd vrijdagnam. 6 uur. Het antwoordt hierop werd gepost bus Dr. d'Arnaud 's morgens 11.45 en ontvangen n.m. 7.30.
Uit alles blijkt, dat het met de lichting Oost v.n. middenweg niet in orde is.

-o-

De Jongelings vereen. op Geref. Grondslag heeft Maandag 28 October haar 50 jarig jubileum gevierd.
Als feestredenaar was gevraagd den Weledelgestr. Heer J. Schouten van Rotterdam.
N. Vriend voorzitter der Jong. Ver. had voor deze avond de leiding.
De heer Schouten heeft gesproken over "de plicht der dankbaarheid" waarna Ds. Steen als slotwoord nam "de daad der dankbaarheid".
Op den 20 of 21 Nov. zal er een vergadering worden belegd welke meer een intiem feestelijk cachet zal dragen.

-o-

De Postduivenver. De Snelvlieger beëindigde haar vliegprogramma met een wedstrijd van Maastricht 216 K.M.
Het hokkampioenschap werd gewonnen door C. Kistemaker met 420 punten. C. Butterman behaalde 470 punten.
Door C. Butterman werd het Duifkampioenschap gewonnen met 57, terwijl C. Kistemaker 52 en M. Schenk 50 punten kon halen.
Allen, die onze vereniging gesteund hebben onzen hartelijke dank.

-o-

De zangvereen. "Oefening kweekt Kennis" hield Zaterdagavond j.l. haar eerste uitvoering in dit seizoen.
Het was een niet te lang en met zorg samengesteld programma, de vertolking viel alleszins te prijzen.
Het was duidelijk waar te nemen, dat met groote ambitie werd gezongen en dat het zangkoor in den heer Boeijer een bekwamen directeur bezit, die met volle toewijding zich aan deze niet gemnakkelijke taak geeft.
Ter afwisseling werden diverse aardige bijdragen gegeven.
Het was een heele mooie, druk bezochte avond.

Verkort verslag.

-o-

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk