Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Woensdag, 8 juli 1992, Nr. 28, 70e Jaargang

Noord-Holland in Proza, Poëzie en Prenten

Uitgave van de Culturele Raad Noord-Holland

■ Op dinsdag 23 juni zijn de uitgaven over de gemeente Alkmaar, Aalsmeer en Andijk gepresenteerd. Drie nummers van de serie 'Noord-Holland in Proza, Poëzie en Prenten'. Het is het zestiende drietal uitgaven in deze serie die gewijd is aan alle gemeenten in deze provincie en één aan de provincie als geheel. Met deze juninummers inbegrepen zijn er nu 49 nummers verschenen.

Telkens brengen een literator met een gedicht of een verhaal en een beeldend kunstenaar in een zeefdruk hun band met een bepaalde gemeente in Noord-Holland tot uitdrukking. De uitgaven verschijnen met een frequentie van drie nummers per maand, in de beperkte oplaag van 125 (genummerde) exemplaren.

Er ontstaat na twee en half jaar op deze wijze een unieke serie van niet eerder gepubliceerde en getoonde literaire en beeldende kunst. De serie wordt uitgegeven door de Culturele Raad Noord-Holland, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Tentoonstellingsdienst.

Andijk
■ Ewald Vanvugt vertelt het verhaal van Loes Blokker uit Andijk, een ontroerend relaas over de kosmopolitisch ingestelde cabaretière, mannequin en dochter van het Westfriese land Loes Blokker (1940-1975). Voor Vanvugt betekende zij het eerste contact met het langgerekte dorp Andijk waar hij voordien nooit van gehoord had. 'We reden in de open jeep door het zomerse West-Friesland waar volgeplakte hooiwagens bij de boerderijen stonden en in alle tuinen bloemen spetterden. Ik voelde me alsof ik thuiskwam, al was ik hier nooit eerder geweest' Loes Blokker toonde zich aldus Vanvugt inde omgang geestig en adrem en had een innemende uitstraling. Op buitenlandse reizen naar Turkije o.a. loste ze het taalprobleem vaak op door onverstaanbare opmerkingen spontaan te beantwoorden in het Westfries, met meestal aanstekelijke vrolijkheid.
"Toen een politieagent ons eens kwaad en hardnekkig naar onze papieren bleef vragen, terwijl die ver weg in het hotel lagen, vertelde ze uitvoerig dat hij beslist een verdwaalde neef van Kees Bot of Piet Bakker (of een andere naam) moest zijn, die haar al vanaf de kleuterschool altijd bleef pesten. We moesten het hem maar niet kwalijk nemen: hij was nu eenmaal niet anders. Toen we in de lach schoten, verdween hij woedend in het stadsgewoel. De waardin van het eethuis, die ons gastvrij bediende, riep ze hartelijk toe: 'Zo moeder Annie! Blaid dat we weer eens koppie doen'."

Het tweede nummer van deze unieke uitgave werd door de heer M. Groentjes van de Culturele Raad Noord-Holland aangeboden aan Burgemeester W. Veldhuizen, die het namens het College van B. en W. gaarne in ontvangst nam. Voor wie Loes Blokker persoonlijk gekend hebben was dit een bijzonder moment.

■ Ewald Vanvugt ('s-Hertogenbosch, 1943) vestigde zich ruim vijftien jaar geleden in Andijk. Hij schreef romans en publiceerde een aantal boeken over historische onderwerpen.

■ Rob Ligtvoet (Amsterdam,1939) vervaardigde de zeefdruk in deze uitgave over Andijk. Hij werkte van 1974 tot 1979 in deze plaats en liet zich in zijn prent inspireren door de strijd tegen het (Zuiderzee-) water en het opwerpen van dijken. Ook het verzetsmonument is van zijn hand.

Culturele Raad Noord-Holland/red JK

Zeefdruk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk