Kistemaker

Thuis » Boeken » West-Friesland... het land waar wij wonen » Pagina 124

Colofon

Uitgave:
Rabobanken West-Friesland
Ontwikkeling & Productie:
Boekprojectontwikkeling West-Friesland,
Hoorn, Peter Sasburg
Auteurs:
N.J. Groot en J. Groot
Illustraties:
Hilco Visser
Fotografie:
Lex Salverda
Vormgeving:
KSM Partners, Haarlem
Druk:
Drukkerij West-Friesland b.v., Hoorn

 

West-Friesland... het land waar wij wonen

Copyrights © 2024

De teksten, foto's en illustraties op dit gedeelte van deze website zijn afkomstig uit het boek: "West-Friesland… het land waar wij wonen".
Uitgave: Rabobanken West-Friesland © 1984 - 2024.

De indeling van de hoofdstukken is gelijk aan die van het boek (zie de index aan de rechterkant). De tekst is letterlijk overgenomen, waardoor sommige delen soms wat gedateerd kunnen overkomen omdat het hier een uitgave uit 1984 betreft.
De foto's en illustraties zijn wat betreft formaat aangepast maar staan zoveel mogelijk op de originele plaats tussen de tekst.

Chris Kistemaker, juli 2002.

Vragen of opmerkingen: Contact.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk