Kistemaker

Thuis » Boeken » West-Friesland, land om van te houden

Obdam

Obdam telt een kleine 6.000 inwoners en bestaat uit de dorpen Obdam en Hensbroek en de buurtschappen Wogmeer (in 1987 maar liefst 375 jaar oud), Berkmeer en Obdammerdijk. Obdam en Hensbroek kennen een op één of andere manier niet te verbreken band met elkaar. Het is een soort Siamese tweeling. En dat al sinds eeuwen, want al in 1624 mocht Jacob van Wassenaer, die in dat jaar in het bezit kwam van het leen Obdam, zich ook heer van Hensbroek noemen.

Stolpboerderij aan de Dorpstraat in Obdam Stolpboerderij aan de Dorpstraat in Obdam

Het gebied tussen Heerhugowaard, Veenhuizen, Spanbroek, de Schermer en de Beemster is het laagste deel van West-Friesland. Voordat de grote binnenmeren door de achtkante binnenbovenkruiers (er staat nog zo'n molen aan de rand van de Wogmeer, die de polder met windkracht bemaalt) werden leeggemalen, werd dit gebied bedreigd door het water. Een laaggelegen stuk drassig en moerassig land (een zogeheten broek) van Hein of Hendrik - dat laat de historie in het midden - gaf de naam aan de kleine nederzetting, die later dus als Hensbroek bekend zou worden. Bekend ook omdat de latere naam, heeft gezorgd voor een volstrekt foutief gemeentewapen, waarvan de hen gezeten op een mansbroek nog in het wapen van de nieuwe gemeente Obdam, waarmee Hensbroek in 1979 werd samengevoegd, terug te vinden is.

Obdam Het was trouwens niet de eerste keer, dat Obdam en Hensbroek een verstandelijk paar vormden. Onder die eerder genoemde Heer van Wassenaer was dat al het geval en ook in de negentiende eeuw, in 1811, werden de twee al eens verenigd, zij het op een Frans keizerlijk bevel. Niet onbegrijpelijk is dan ook, dat deze samenvoeging na herstel van de onafhankelijkheid, teniet werd gedaan.
Alhoewel landbouw en veeteelt in deze gemeente gedurende lange tijd de belangrijkste bron van inkomsten waren, is er vooral in het eerste kwart van deze eeuw een behoorlijke verschuiving naar de tuinbouw geweest. De stijgende prijzen voor tulpengrond in de streek rond Bovenkarspel zorgde voor een vlucht van de tulpenbouwers in de richting van Obdam, waardoor de tulpenteelt zich ook naar dit deel van West-Friesland verplaatste.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk