Kistemaker

Thuis » Boeken » West-Friesland, land om van te houden

Venhuizen

Vijf dorpen omvat de tegenwoordige gemeente Venhuizen, namelijk Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes. Vier ervan zijn paarsgewijs onverbrekelijk al eeuwen lang met elkaar verbonden. Venhuizen en Hem (dat trouwens letterlijk 'buitendijks land' betekent) werden in 1413 door Graaf Willem VI met elkaar verbonden toen beide dorpen poortrecht kregen op voorwaarde, dat ze voortaan een 'Stede' zouden vormen met de naam van Hem. Wijdenes en Oosterleek volgden in 1419 en kregen stadsrechten samen met Schellinkhout. Geen gelukkige keuze, want in 1429 werd Schellinkhout van de combinatie losgemaakt en ging voortaan als zelf standige stad verder. Eeuwenlang heeft deze situatie in De Drieban, zoals dit stuk West-Friesland heet, voortgeduurd. Tot 1 augustus 1970 om precies te zijn. Op die datum gingen de gemeenten Venhuizen (met Hem), Wijdenes (met Oosterleek) en Schellinkhout - op vrijwillige basis - samen.Thans telt de gemeente ruim 7.000 inwoners.

Het buitendijks land bij SchellinkhoutHet buitendijks land bij Schellinkhout

De vijf bevolkingsgroepen in dit gebied verschillen eigenlijk niet zo gek veel van elkaar. In praktisch alle dorpen is vroeger sprake geweest van vissers en zeelui. Tegenwoordig is het met name de land- en tuinbouw, vee- en bollenteelt, die de inkomsten in dit gebied bepalen.

In Wijdenes staat de enige kantklosschool, die ons land telt. Een - gezien de subsidiëring - door de overheid erkende opleiding. De school is geen overblijfsel van een tijd, dat hier de kantkloskunst als thuiswerk werd bedreven.VenhuizenHet is het gevolg van een uit de hand gelopen hobby van de vrouw van dominee De Jager Mezenbroek. Het domineesechtpaar kwam in 1914 vanuit Helmond naar Wijdenes. Waar mevrouw De Jager Mezenbroek het kantklossen zelf had geleerd is onbekend gebleven. Vast staat in ieder geval, dat zij in de lagere school in Wijdenes het handwerk begon bij te brengen aan over het algemeen jonge, meisjes. Jarenlang is de Wijdenesser kantklosschool ondergebracht geweest in De Stofmolen, een in 1911 vanuit Zaandijk hier herbouwde oliemolen, die echter in Wijdenes als korenmolen dienst ging doen. Tegenwoordig is de opleiding gehuisvest in een leeggekomen schoolgebouw.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk