Kistemaker

Thuis » Boeken » West-Friesland, land om van te houden

Wognum

De gemeente Wognum, grenzend aan Hoorn, telt ruim 7.500 inwoners. De gemeente omvat de dorpen Wognum en Nibbixwoud en verder de buurtschappen en gehuchten Zwaagdijk, Zomerdijk en Wijzend. Zover valt na te gaan is al rond 900 een kleine gemeenschap ontstaan op de plaats, waar nu de kern van Wognum ligt. De enorme invloed van de bewoners van de Abdij van Egmond deed zich al vrij snel in dit deel van West-Friesland gelden: er werd een kapel gebouwd op de plaats waar nu de hervormde kerk in Wognum staat en ter bescherming een dijk rondom, de huidige Oude Gouw. In 980 wordt voor het eerst de naam 'Wokgunge' geregistreerd, namelijk in een kerkenlijst van de Abdij van Echternach.

De hervormde kerk van WognumDe hervormde kerk van Wognum

In de vijftiende eeuw betekende de visvangst voor de bewoners van Wognum en Nibbixwoud een goede bron van inkomsten: een paar eeuwen later, in de zeventiende, profiteerde de bevolking van de scheepvaart vanuit de Hoornse havens. In het wapen van Wognum vindt men met name die visvangst nog terug. De drie baarzen van de voormalige zelfstandige gemeente Nibbixwoud (tot 1979) zwemmen nu boven de boom van de gemeente Wognum.
Later werd Wognum, evenals Nibbixwoud een typisch agrarische gemeente. Ondanks een zekere sanering bloeien in de lente in dit deel van West-Friesland nog steeds duizenden fruitbomen.

Wognum Wognum heeft ooit wereldfaam gekend. In het begin van deze eeuw telde Wognum een beroemd zangkoor onder leiding van Willem Saal. De officiële naam van dit koor was 'Jacob Kwast', maar men sprak van De Wognummers. Zo'n zestig uitvoeringen per jaar werden gegeven en vanaf 1909 ging het koor ook over de landsgrenzen. Niet voor al te lange tijd, want zo lang konden de Wognummers op hun boerenbedrijven niet gemist worden.

Uniek is ook het feit, dat Wognum vijf achtereenvolgende burgemeesters heeft gehad van het geslacht Commandeur. De laatste, Piet Commandeur (tot 1976 in functie) trachtte zijn gemeente die glorie van het begin van deze eeuw terug te geven met de uitspraak, dat Wognum uiterst gunstig was gelegen aan de snelweg van Stockholm naar Parijs. En dat is nog waar ook.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk